Plainsman, The

Posted: 31 Dec 2008 13:04 under 1936, Biography, USA, War, Western

With the end of the Civil War, manufacturers of repeating rifles find a profitable way to make money by selling weapons to the North American Indians, the front man John Lattimer selling rifles to the Cheyenne. While traveling in a stagecoach with Calamity Jane and William "Buffalo Bill" Cody and his young wife Louisa Cody who wish to settle in the Hays City manage a hotel, Wild Bill Hickok find guide Breezy wounded by arrows and let the Indians are attacking a continued help repeating rifles. Hickok meet Gen. George A. Custer who assigns Buffalo Bill to lead a platoon with ammunition to help quickly. Meanwhile, the Cheyenne kidnap Calamity Jane Hickok forces to expose themselves to save her.

Med slutten på det amerikanske borgerkrigen produsentene av gjentatte rifler finne en lønnsom måte å tjene penger på å selge våpen til det nordamerikanske indianere, bruker foran mannen John Lattimer å selge rifler til Cheyenne. Mens du reiser i en stagecoach med Calamity Jane og William "Buffalo Bill" Cody og hans unge kone Louisa Cody som ønsker å bosette seg i Hays City håndtere et hotell, Wild Bill Hickok finner guide Breezy såret av piler og fortelle at indianerne er angripende en fort hjelp gjenta rifler. Hickok møter Gen George A. Custer som tildeler Buffalo Bill for å lede en tropp med ammunisjon til å hjelpe fort. I mellomtiden den cheyenne kidnap Calamity Jane tvinger Hickok å eksponere seg selv for å redde henne.

Search keywords