Night Train

Posted: 22 Jan 2009 18:25 under 2009, Action

Two passengers and the conductor discovered that a deceased person in their Night Train cabin. They are very valuable diamonds on his person, they want to keep for themselves. So, it looks to the man never to board the train, they conspire to dump his body in a river that the train is moving. Their scheme to get rid of the corpse from escalating to the point where they have cut his body just to him in a small trunk. They are paranoid, because they could turn to each other.

Twee passagiers en de dirigent ontdekken dat een persoon is overleden op hun Night Train cabine. Ze komen heel waardevolle diamanten op zijn persoon, die zij wensen te houden voor zichzelf. Dus, om het eruit de man nooit aan boord van de trein, ze samenzweren te dumpen zijn lichaam in een rivier die de trein rijdt. Hun regeling af te raken van het lijk escaleert tot het punt waar ze moeten hakken zijn lichaam gewoon aan hem in een kleine kofferbak. Ze worden dan paranoïde, omdat ze wellicht weer op elkaar.

Search keywords

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.